Kontakt

Aby uzgodnić termin Naszego spotkania, proszę o bezpośredni kontakt:

Tel.: +48 693-348-341

Adres mojego gabinetu:

ul. L. Zamenhofa 4/8
00-160 Warszawa (Muranów)