Gestalt

Psychoterapia Gestalt (niem. Gestalt = postać) należy do nurtu humanistyczno-egzystencjalnego w psychoterapii. Praca w podejściu Gestalt z osobami szukającymi pomocy oraz wsparcia ma długą tradycję. Powstanie tej szkoły terapii wiąże się z osobą Fredericka Perlsa (1893-1970). Tyle wątki encyklopedyczne:) Teraz parę słów o podejściu Gestalt z perspektywy użytkownika.

Nie ma "jednej jedynej" terapii Gestalt, podobnie jak pozostałe szkoły psychoterapii miewają swoje różne nurty. Mnie najbliższe jest podejście relacyjne w terapii Gestalt. Poniżej podaję jego kilka charakterystycznych cech:

  • rozumienie otaczającej rzeczywistości, jako zbioru relacji. Tak, jak można mieć relację z matką, można też mieć relację z seksem, miejscem pracy, partnerką_em, czy alkoholem lub mefedronem.
  • ani klient_ka, ani psychoterapeutka_a nie mają monopolu na prawdę o otaczającym świecie, w tym o trudnościach, z którymi klient_ka zgłasza się na psychoterapię (!). Każda_y z nas przeżywa świat po swojemu. Chodzi o to, by się tą ewentualną różnicą zaciekawić, a nie zmuszać wzajemnie do zmiany zdania. Uwierz mi, ta ciekawość okazuje się zwykle źródłem bardzo wielu odkryć!
  • koncentrowanie się przede wszystkim na teraźniejszości - w końcu to teraz masz kłopoty, zgadza się?! Przeszłość jest istotna o tyle, że pewnie tam znajduje się klucz do tego, by zrozumieć, czemu ktoś dziś zachowuje się/przeżywa tak, a nie inaczej (sprawdź jeszcze, proszę, moją definicję psychoterapii).
  • sprawdzanie, co dzieje się w relacji klientki_a z psychoterapeutką_ą. Z badań wynika, że relacja terapeutyczna jest podstawowym narzędziem zmiany w psychoterapii. Stąd jasne się staje, że warto na bieżąco "czuwać", co się w tej relacji wydarza.

Gdyby dodać całą współczesną teorię psychoterapii Gestalt, powstałby pełny obraz tego, czym Gestalt (nie)jest. Poniżej podaję kilka ksiażkowych propozycji nt. pomocy psychologicznej w ujęciu Gestalt. Dwie pierwsze - dla każdej_go. Następne dwie - raczej dla profesjonalistek_ów:

Bucay, J. (2014). Listy do Klaudii. Poznań: Wydawnictwo Replika.

Bucay, J., Salinas, S. (2006). Kochać z otwartymi oczami. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika.

Francesetti, G., Gecele, M.  Roubal, J. (2016). Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Philippson, P. (2009). The emergent self. An Existential-Gestalt approach. Londyn: Karnac Books Ltd.