Wykształcenie

Z wykształcenia jestem psychologiem i biologiem:

 • 2010 - doktor nauk medycznych (w zakresie biologii medycznej), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • 2007 - magister psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2005 - magister biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Posiadam następujące certyfikaty/akredytacje:

 • Advanced Accredited Gender, Sexuality & Relationship Diversities Therapist, Pink Therapy, Wielka Brytania (certyfikat ważny do 06.2021)

Umiejętności psychoterapeutyczne doskonalę podczas szkoleń i warsztatów:

 • Pomiędzy doświadczeniem, eksperymentem a dialogiem egzystencjalnym, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków/Warszawa, 2019
 • Psychoterapia w ucieleśnionym polu relacyjnym, Szkwa (warsztat wyjazdowy z Adamem Kinclem), 2015
 • Clinical Sexology Skills (Umiejętności Seksuologa Klinicznego), Instytut Pozytywnej Seksualności, Warszawa, 2015
 • Relacyjna Psychoterapia Gestalt, Szkwa (warsztat wyjazdowy z Adamem Kinclem), 2014
 • Interactional Embodiment (warsztat nt. ucieleśnienia), Edinburgh Gestalt Institute, Edynburg, 2014
 • The Ultimate SAR Experience - Sexual Attitudes Re-Assessment & Re-Structuring Training (Trening Ponownej Oceny Własnych Nastawień Względem Seksualności), Warszawa, 2013
 • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków (4-letnie szkolenie akredytowane przez European Association for Gestalt Therapy), ukończona w 2012
 • The Essentials of Sexual Minority Therapy (Terapia osób należących do mniejszości seksualnych), Pink Therapy, Londyn, 2011
 • Kiedy AA nie wystarcza. Techniki motywujące i poznawczo-behawioralne w terapii uzależnień, Centrum Doradztwa i Szkoleń MABOR, Warszawa, 2010
 • Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków, 2009
 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków, 2009
 • Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z orientacją homo- i biseksualną, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków, 2008
 • Teatr w edukacji i profilaktyce, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli STOP-KLATKA, Warszawa, 2007
 • Jak pomagać osobom zmagającym się ze złością (ujęcie poznawczo-behawioralne), Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa, 2006