Definicja

Termin „psychoterapia” pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza leczenie duszy (gr. psyche – dusza; therapein – leczyć). Moja osobista definicja psychoterapii jest bardzo prosta. Psychoterapia to proces uczenia się nowych rzeczy - nowych zachowań oraz sposobów przeżywania różnych sytuacji. Wychodzę z założenia, że ludzie robią, co potrafią (no bo, co mieliby robić innego!). Zachowują się i doświadczają swoich uczuć w taki sposób, jakiego kiedyś się nauczyli. W pewnym momencie uświadamiają sobie, że te zachowania (np. wszczynanie kłótni) lub sposób przeżywania (np. ciągłe bycie zrozpaczoną _ym) utrudniają im życie. Wtedy trafiają do psychoterapeutki_y - np. do mnie:) - i zaczynają się uczyć "nowego". Przede wszystkim na dwa sposoby. Po pierwsze: razem rozważamy, co jest kłopotem, jak można się za niego inaczej zabrać, a potem, już nie w gabinecie, klient_ka próbuje zrobić coś/przeżyć inaczej. Po drugie, nauka odbywa się także w relacji ze mną. Relacja terapeutyczna, to też relacja. 99,99% trudności zgłaszanych do psychoterapii, to tak naprawdę trudności w relacjach! Bycia w relacji najlepiej się uczyć w relacji. Relacja z terapeutką_ą nadaje się do tego, jak mało która.

Prawda jest taka: z badań naukowych jasno wynika, że różne szkoły psychoterapii nie różnią się skutecznością (nie daj się nabrać na obietnice "spektakularnych efektów z wykorzystaniem podejścia/metody X"). Ponadto, psychoterapia zawsze polega na uczeniu się. Różne szkoły psychoterapii będą po prostu tę naukę wspierać "po swojemu". W sumie wychodzi na to, że terapia Gestalt nie jest lepsza od reszty. Ale zwyczajnie może być (nie musi!) tak, że z gestaltystką_ą będzie Ci się świetnie współpracowało. I tyle.

Jestem przekonany, że termin psychoterapia powinien odnosić się do zawodu wykonywanego przez profesjonalistów, którzy odbyli/odbywają studia podyplomowe, dające im odpowiednie uprawnienia. Sam ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, prowadzoną przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (będący akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt, EAGT, instytutem treningowym tego Towarzystwa). Ponadto, profesjonalnie prowadzona psychoterapia powinna być poddawana systematycznej superwizji, a więc omawianiu procesu psychoterapii z innym psychoterapeutą. Dzięki temu, że superwizuję własną praktykę, zmniejszam ryzyko bycia nieskutecznym oraz daję swoim klientkom_om poczucie bezpieczeństwa.

Psychoterapia to proces niesienia pomocy i wsparcia, ale także zawód, mający swoje instytucjonalne ramy. Psychoterapia nie ma nic wspólnego z magią. Jako narzędzie niesienia pomocy psychologicznej, daje się wyjaśnić z wykorzystaniem współczesnej wiedzy neurobiologicznej oraz z zakresu psychologii poznawczej i uczenia się. Psychoterapia jest metodą profesjonalnej i skutecznej pomocy oraz wsparcia, o ile jest stosowana przez wyszkolone_ych psychoterapeutki_ów.